Solrosgården

Solrosgården

Projekt Solrosgården i kvarteret Jägaren i Kumla där vi fogade betongelementen samt applicerade ytskiktet på betongen.
Villa projekt 1

Villa projekt 1

Nyproduktion där vi har isolerat med en mineralullsskiva (50mm) och använt Weber tjockputssystem Serporoc. Ytskiktet består av KC stänk.