Solrosgården

Solrosgården

Projekt Solrosgården i kvarteret Jägaren i Kumla där vi fogade betongelementen samt applicerade ytskiktet på...
Villa projekt 1

Villa projekt 1

Nyproduktion där vi har isolerat med en mineralullsskiva (50mm) och använt Weber tjockputssystem Serporoc. Ytskiktet består av KC stänk.
Radhus

Radhus

Renovering där all gammal puts bilas bort och ersätts med ny. Före